Slovenski vojak lahko zasluži tudi 3.000 evrov mesečno

Slovenska vojska je lahko zanimiva karierna pot. Zahtevana izobrazba je dosegljiva skoraj vsem, plača je lahko tudi visoka, delo pa ni samo v Ljubljani.

Slovenska vojska

Izobrazba

Če imate nizko izobrazbo, so za vas mnoge karierne poti zaprte. V Slovensko vojsko se lahko po novem prijavi tudi osnovnošolsko izobražen kader. Seveda se je nato treba šolati ob delu in si s tem tudi odpreti pot za višje funkcije in plačo. Vojak, ki nima srednje šole, bo delal enako kot vojak s srednjo šolo, na enakem delovnem mestu, bo pa šolanje nadaljeval ob delu. Sklenil bo namreč pogodbo o izobraževanju ob delu za pridobitev srednje poklicne, srednje splošne ali srednje strokovne izobrazbe. Ker šolanje plača vojska, boste morali v Slovenski vojski ostati vsaj dvakrat toliko časa, kot se boste šolali. Kandidati, ki se ob sklenitvi pogodbe že izobražujejo za pridobitev srednje poklicne ali srednje splošne ali srednje strokovne izobrazbe, so upravičeni do povračila stroškov izobraževanja , ki so nastali pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvom. Dijakom in študentom so na voljo tudi štipendije.

Plače

Odvisno od obremenitev je lahko plača tudi do 1600 evrov neto, če se upoštevajo nočne, delo ob vikendih ipd. Ampak to ni pravilo. Povprečna bruto plača vojaka s 5. stopnjo izobrazbe znaša 1.476 evrov. Dopusta je 23 dni, redni delovnik pa je med 7. in 15. uro. Na misijah lahko plača znaša tudi 3.602 evra.

Pogoji in postopek

Postopek izbora traja nekje dva meseca od oddaje popolne vloge. Najprej se odda e-prijavo. Nato te kontaktira uprava za obrambo in te vodi skozi postopek izbora. Tam moraš oddati še življenjepis, kopijo spričevala o najvišji doseženi izobrazbi, po želji pa še potrdila o neobveznih znanjih, usposobljenosti ipd. Potrebuješ še izpis ZPIS o delovni dobi, če jo slučajno že imaš. Sledi še razgovor, zdravstveni pregled in test gibalnih sposobnosti, ki pa je po novem bolj enostaven in ni pogoj za  zaposlitev. Torej, četudi imate zelo slabe gibalne sposobnosti in dobite oceno nezadostno, vas to ne bo ustavilo na karierni poti, le dobili boste program kako izboljšati pripravljenost in to morate tudi izvesti do začetka temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja, ki poteka v Vipavi in traja nekje 13 tednov. Namenjeno je kandidatom za poklicnega vojaka, vojakom na prostovoljnem služenju in pogodbenim rezervistom.

Vsebina dela

Ja, lahko ste del oboroženih sil. Lahko tudi spoznavate dogajanje na misijah in tam zaslužite krepko več, kot doma. Lahko pa ste tudi kuhar, voznik, mehanik, vzdrževalec, računalničar ali kaj podobnega in opravljate delo podobno, kot kje drugje.