DELOVNI ČAS: novi zakon prinaša nove spremembe

Beleženje delovnega časa zaposlenih v podjetju je po sprejetju novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) postalo bolj zahtevno. Delodajalci morajo zdaj beležiti prihod in odhod z dela ter izrabo odmora za malico. Kršitelji pa so dolžni voditi evidenco v elektronski obliki.

Podrobnosti nove zakonodaje

Novela ZEPDSV-A zahteva od delodajalcev podrobnejše beleženje delovnega časa zaposlenih, vključno s časom prihoda na delo, odhoda z dela in izrabo odmora za malico. Beleženje se lahko izvaja pisno ali elektronsko, pri čemer kršitelji zakonodaje morajo uporabljati elektronsko obliko.

Pravica delavca do vpogleda v evidenco

Novela zakona prinaša tudi novo pravico za delavce, saj mora delodajalec delavcem zagotoviti vpogled v podatke iz evidence o izrabi delovnega časa, ki se nanašajo nanje. Delavci lahko zahtevajo pisno obvestilo o podatkih iz evidence za pretekli mesec in enkrat tedensko zahtevajo pisno seznanitev s podatki iz evidence.

Obvezno elektronsko vodenje evidenc za kršitelje

Delodajalci, ki so kršili določila 217.a člena Zakona o delovnih razmerjih ali 23. člena ZEPDSV, morajo po novem dve leti voditi evidenco o izrabi delovnega časa v elektronski obliki.

Spremembe v zakonodaji glede beleženja delovnega časa zahtevajo od delodajalcev dodatno pozornost in prilagoditev. Podrobnejše beleženje delovnega časa in pravica delavcev do vpogleda v evidenco povečujeta preglednost in transparentnost na področju delovnega časa ter prispevata k boljšemu nadzoru nad izpolnjevanjem zakonodaje.