Regres 2023 – najnižji in najvišji neobdavčeni znesek, do kdaj izplačilo, koliko dobi javni sektor in koliko upokojenci

V tem članku bomo odgovorili na najpogostejša vprašanja o regresu, kot so zneski regresa, upravičenost do regresa in sorazmernega regresa, roki za izplačilo ter možnosti izplačila v bonih. Prav tako pa višina za javni sektor in upokojence.

Minimalni znesek regresa in upravičenost

Regres za letni dopust mora delodajalec izplačati delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta. Najnižji znesek regresa določa Zakon o delavnih razmerjih (ZDR-1), ki znaša najmanj v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji. Regres za leto 2023 znaša minimalno 1.203,36 EUR, kar je več kot v letu 2022 (1.074,43 EUR). Govorimo o neto znesku, saj je regres do višine zneska povprečne plače v Republiki Sloveniji neobdavčen in tako oproščen plačila prispevkov in dohodnine. Najvišji znesek regresa, ki se ne šteje v dohodnino, znaša 2.159,40 EUR.

Sorazmerni regres in upravičenost

Delavci, ki niso zaposleni vseh 12 mesecev, so upravičeni do sorazmernega dela regresa. Ta znaša 1/12 regresa za vsak mesec dela pri delodajalcu, pri čemer se upoštevajo le polni meseci dela.

Roki za izplačilo regresa in prestavitev izplačila

Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V določenih primerih se lahko izplačilo regresa prestavi, če to dopušča kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca. Rok kasnejšega izplačila je do 1. novembra 2023.

Izplačilo regresa v bonih

Zakon o delavnih razmerjih (ZDR-1) ne opredeljuje možnosti izplačila regresa v nedenarni obliki, torej bonih. Delodajalec lahko regres izplača v bonih le v primeru, ko to dopušča kolektivna pogodba, ki zanj velja.

Kaj storiti, če delodajalec regresa ne izplača?

Če delodajalec regresa ne izplača, ima delavec možnost zahtevati izplačilo regresa na delovnem sodišču. Priporočljivo je, da se pred vložitvijo tožbe delavec posvetuje z odvetnikom ali pravno pomočjo.

Regres za javni sektor v letu 2023

Najkasneje do 1. julija bo izplačan v minimalnem znesku po ZDR-1, torej v višini minimalne plače, ki za leto 2023 znaša 1.203,36 EUR bruto. Bruto znesek bo enak neto znesku, saj se prispevki in davki ne obračunajo. Na računih bo torej 1.203,36 EUR regresa.

Regres za upokojence 2023 – letni dodatek

  • Prejemnikom pokojnin do 600 evrov se letni dodatek izplača v višini 455 evrov
  • Prejemnikom pokojnin od 600,01 evra do 720 evrov se izplača v višini 315 evrov
  • Za tiste s pokojninami od 720,01 evra do 850 evrov se izplača v višini 255 evrov
  • Za tiste s pokojninami od 850,01 evra do 1.020 evrov se izplača v višini 205 evrov
  • Za prejemnike pokojnin nad 1.020 evrov pa v višini 145 evrov

Regres za upokojence 2023 oz. letni dodatek bo zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal skupaj z junijskimi pokojninami. In sicer 30. junija 2023.