Orožje v rokah civilistov: Slovenija na razpotju

V luči nedavnih dogodkov v Srbiji, ko je strelski pohod v šoli sprožil vrsto incidentov, se lahko vprašamo, kako je naša družba zaščitena pred takimi grozotami. Kako lahko v Sloveniji preprečimo tovrstne dogodke? Glavni dejavnik so seveda strelno orožje v rokah civilistov. In glede na podatke Generalne policijske uprave, ga je pri nas kar precej.

140.000 kosov orožja je v Sloveniji

Leta 2016 je bilo v Sloveniji skoraj 140 tisoč kosov orožja, leta 2022 pa že 160 tisoč. Večino, kar 155.800 kosov, posedujejo fizične osebe, 77.500 kosov pa je lovskega orožja. Zanimivo pa je, da se Slovenci kljub vsemu počutimo varne. Le nekaj več kot 5800 kosov strelnega orožja je nabavljenih za potrebe varnosti, 15 tisoč pa za športno streljanje.

Vse manj orožja za varnost, več za lovce in športne namene

Podatki kažejo, da se število orožja, ki je izdano za varnost, od leta 2016 celo zmanjšuje. Tako je bilo leta 2016 v zasebnih rokah 6232 kosov, lani pa le še 5830 kosov. Po drugi strani pa se povečuje število lovskega orožja in orožja za športne namene. Športno streljanje je očitno postalo priljubljen način preživljanja prostega časa.

Ocena: Celje z okoli 6 tisoč, Ljubljana z okoli 40 tisoč kosi orožja

A bolj kot prijavljeno orožje nas lahko skrbi neprijavljeno. Po ocenah naj bi bilo v rokah civilistov vsaj toliko neprijavljenega orožja kot prijavljenega. To pomeni, da bi Slovenija, ob upoštevanju neprijavljenega orožja, zasedla 48. mesto na lestvici držav glede na število strelnega orožja na sto prebivalcev. Če bi upoštevali le prijavljeno orožje, bi ta številka padla na manj kot osem kosov na sto prebivalcev. Upoštevajoč neprijavljeno orožje pa se ocena povzpne na kar 15,6 kosa orožja na sto prebivalcev. V mestu, ki ima okoli 40.000 prebivalcev, recimo Celju, se, če malce preračunamo, lahko nahaja kar okoli 6000 kosov orožja, v Ljubljani pa kar okoli 40 tisoč kosov orožja.

Omenimo še, da največ orožja pri nas prihaja z območja Zahodnega Balkana. Na črnem trgu se cena posameznega kosa ilegalnega orožja lahko poveča tudi do desetkrat.

Pot do dovoljenja je vse prej kot enostavna

Kljub rasti števila lastnikov orožja in rasti števila kosov orožja, je pridobitev dovoljenja za posedovanje orožja vse prej kot preprosta. Naša zakonodaja pozna različne stopnje lastništva in uporabe strelnega orožja. Med osnovne pogoje za pridobitev dovoljenja spadajo polnoletnost, opravljen zdravniški pregled in preizkus znanja ravnanja z orožjem. Seveda osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za nasilno dejanje, ali tiste, ki so zasvojene z alkoholom ali drogami, ne morejo pridobiti dovoljenja za posedovanje orožja. Tudi ugovor vesti je lahko razlog za zavrnitev dovoljenja.

Vendar pa, kot kažejo statistike, je vedno več ljudi pripravljenih iti skozi ta postopek in izpolnjevati te pogoje, da bi postali lastniki orožja. In čeprav velika večina lastnikov orožja v Sloveniji uporablja svoje orožje odgovorno, ne moremo prezreti tveganja, ki ga predstavlja nenadzorovana in neprijavljena raba orožja.

Zato se moramo kot družba osredotočiti na izboljšanje nadzora nad prodajo in posedovanjem orožja, izboljšanje izobraževanja o varni rabi orožja in povečanje ozaveščenosti o nevarnostih, ki jih prinaša nepremišljena raba orožja. Samo tako bomo lahko zagotovili, da naše ulice ostanejo varne, in se izognili tragedijam, kot so tiste, ki smo jih videli v Srbiji.