Ob dobrih poslovnih rezultatih prvega četrtletja NLB Skupina napoveduje veliko regionalno donacijo

V prihodnjih tednih bodo zaposleni iz vseh bančnih članic predlagali in nato izbrali različne prejemnike donacij v skupni vrednosti 1,35 milijona evrov. Tokrat bodo zaposleni NLB Skupine podporo namenili ljudem, ki jo resnično potrebujejo – ljudem s socialnimi, zdravstvenimi ali drugimi stiskami. 

Začetek leta 2023 je bančnemu sektorju prinesel nemalo izzivov. Nižja likvidnost na globalni ravni ob višjih obrestnih merah je zahtevala svoj davek v obliki povečanih ravni stresa med ameriškimi regionalnimi bankami, ker se je nato prelilo v Evropo z nadaljnjo konsolidacijo bančnega sektorja v Švici. Kljub pretresom na globalni ravni pa je NLB Skupina v prvem četrtletju poslovala dobro, pri čemer je bil velik poudarek namenjen preudarnemu upravljanju tveganj.

NLB Skupina je v prvem četrtletju dosegla 120,1 milijona evrov dobička po davkih, kar predstavlja rast v višini 74 % glede na predhodno četrtletje. Dobiček po davkih v prvem četrtletju se je zmanjšal za 46 % glede na prvo četrtletje preteklega leta, zaradi enkratnega pozitivnega vpliva negativnega dobrega imena, izhajajočega iz prevzema N Banke.

»Zdi se, da se v zadnjih letih pri obravnavi poslovnih rezultatov skorajda nismo mogli izogniti omembi te ali one krize, pa naj je bila posledica epidemije, izbruha vojne, inflacijskih pritiskov ali izzivov nestanovitnega finančnega okolja, kot smo jim priča zdaj. Ključno pa je, kako se podjetje odzove na tovrstne preizkušnje. In NLB Skupina se nanje odziva z vztrajnostjo, ki se kaže tako z inoviranjem na področju digitalnih rešitev in produktov, kot tudi na področju procesov v zaledju in v podpornih službah, z vztrajnostjo pri opuščanju miselnosti »poslovanja kot običajno«, ter z vztrajnostjo pri poglabljanju v podatkovno znanost na podlagi umetne inteligence. Nadzorni svet je zato zadovoljen z rezultati in popolnoma zaupa v prihodnji uspeh NLB in NLB Skupine.«
 Primož Karpe, predsednik Nadzornega sveta

Njegovemu mnenju se pridružuje tudi predsednik Uprave NLB Blaž Brodnjak, ki je izrazil zadovoljstvo Uprave s poslovnimi rezultati Skupine v prvih treh mesecih leta. Predvsem pa je izpostavil pomembno vlogo, ki so jo z zagotavljanjem storitev in stabilnosti prebivalstvu in podjetjem na vseh trgih znova odigrale bančne članice NLB Skupine. Da bodo tudi nadaljevale po tej poti, bo NLB Skupina dobre poslovne rezultate pospremila z regionalno donacijo, je napovedal.