Zavarovalnica Triglav za ukinitev dopolnilnega zavarovanja

Ker je cena premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zamrznjena, premija ne more rasti – slediti rasti stroškov. V Zavarovalnici Triglav opozarjajo, da se lahko iz tega naslova njihov dobiček pred davki zniža tudi do 40 odstotkov, zato pozivajo, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kot je sedaj, ukine.

zdravstveno zavarovanje

Vlada je aprila 2023 z uredbo postavila zgornjo mejo za premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na 35,67 evra. Ta omejitev je sledila Generalijevemu načrtu za zvišanje mesečne premije na 44,89 evra. Zaradi te uredbe je Triglav začel podpirati takojšnjo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj pri določeni ceni zavarovalnice poslujejo z izgubo. Večja izguba bo, čim dlje bo uredba veljala.

Država je zavarovalnicam naložila, da ne smejo prenehati ponujati dopolnilnega zavarovanja.

Triglav je zatrdil, da bo v tesnem dialogu z vlado in Agencijo za zavarovalni nadzor sprejel vse potrebne ukrepe za zaščito interesov zavarovancev, delničarjev in ostalih deležnikov.

Vlada je napovedala, da namerava do 1. septembra 2023 ukinuti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in namesto tega uvesti obvezni prispevek. Če se to zgodi, Triglav ocenjuje, da bo izguba na področju zdravstvenih zavarovanj zmanjšala letošnji poslovni izid pred obdavčitvijo za približno 25%. Če se dopolnilna zdravstvena zavarovanja ne ukinijo letos in uredba ostane veljavna do konca leta, bi lahko bila izguba večja, do 40% letnega poslovnega izida.