Vpis v srednjo šolo 2023/2024 – točke, omejitve, stanje prijav

Preverite razpis za vpis v srednje šole. Ko bo znano število vpisov bo možno prijave prenesti na drugo šolo, nato pa sledi omejitev vpisa, kjer bo vpisov preveč. V tem primeru bodo štele točke za vpis v srednjo šolo. Preverite tudi stanje prijav na 21. 6. 2023.

Najprej informativni dnevi v februarju

Informativni dnevi bodo sicer v petek, 17. februarja in soboto, 18. februarja. V petek bodo potekali dvakrat – ob 9. uri in ob 15. uri. V soboto, 18. februarja pa samo ob 9. uri zjutraj.

Potem sledi vpis

Sledi odločitev za vpis na srednjo šolo. Do 3. aprila mora bodoči srednješolec oddati svoj vpis. Do 7. aprila bo objavljeno, kje bodo omejitve vpisa. Bodoči srednješolec se sicer lahko prijavi tudi do 16. maja, a le za programe, kjer bodo še ostala prosta mesta za vpis.

Prenosi prijav

Prenos prijav med srednjimi šolami bo nato mogoč vse do 24. aprila ob 16. uri. Prenos prijave bo mogoč ne glede na število že prejetih prijav. Potem se to konča, šole bodo postopek zaprle.

Kjer jih bo vpisanih preveč na program

Tam se bo izvedel postopek omejitve vpisa. Učenci bodo o tem obveščeni najkasneje do 29. maja, bo pa seznam teh šol in programov objavljen že malce prej, 24. maja. Učenci se bodo potem morali potruditi in med 16. in 21. junijem 2023 do 14. ure šolam dostaviti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Če bodo izbrani, bodo o tem obveščeni in bodo do 21. junija tudi že vpisani v prvi letnik. Obstaja pa še drugi krog vpisa. Učenci bodo izvedeli za še vedno prosta vpisna mesta in se bodo lahko vpisali do 29. junija do 15. ure in sicer kar na šoli, kjer so prvotno prijavljeni. Pri tem pa bodo morali navesti 10 šol, kamor bi se želeli vpisati.

Kjer ne bo omejitev vpisa bo lažje

Učenci bodo predložili spričevala na vpogled ali kot kopijo in se bodo vpisali v želel program srednje šole.

Razpis za vpis v srednje šole 2023/2024

Vpis v srednjo šolo – uradna spletna stran

Prosta mesta za drugi krog izbirnega postopka – DOKONČNI PODATKI