Neto plača lani višja skoraj za 10 odstotkov – če vam delodajec plače ni dvignil vsaj za 7,6 odstotka ste lahko na slabšem kot v 2022!

V letu 2023 smo priča pomembnemu mejniku v zgodovini plač. Povprečna mesečna plača v Sloveniji je dosegla nove višave, kar kaže na pozitivno gospodarsko klimo in rast. Nominalna rast neto plače je bila 9,6 odstotka glede na 2022.

Lani je povprečna mesečna plača dosegla nov vrh. Povprečna bruto plača za leto 2023 je znašala 2220,95 evra, neto plača pa 1445,12 evra. To pomeni, da je bila plača za leto 2023 nominalno višja za 9,7 odstotka v bruto znesku in za 9,6 odstotka v neto znesku v primerjavi s plačo za leto 2022. Seveda pa se hudič skriva v podrobnostih in te se skrivajo v kupni moči, ki je povezana z inflacijo. Če upoštevamo še to, je bila lani realno plača višja za 2,1 odstotka v bruto znesku in za dva odstotka v neto znesku.

To tudi pomeni, da če vaš delodajalec ni plače dvignil vsaj za 7,6 odstotka, ste dejansko na slabšem in ste lahko s svojo plačo v 2023 kupili v povprečju manj kot v 2022.

Statistični urad je v svojem poročilu navedel, da je bila nominalna rast povprečne bruto plače glede na predhodno leto lani hitrejša kot v predhodnih letih. Realno je bila stopnja rasti povprečne bruto plače najvišja v letu 2020. Najnižja in negativna je bila leta 2022, razlog za to je bila višja povprečna letna stopnja inflacije.

Povprečna bruto plača za leto 2023 je bila v primerjavi s plačo za leto 2022 v javnem sektorju višja za 10,3 odstotka, v institucionalnem sektorju države se je zvišala za 10,1 odstotka. V zasebnem sektorju je bila višja za 9,4 odstotka.

Za december 2023 je povprečna bruto plača znašala 2348,32 evra. To je bilo nominalno za 3,2 odstotka nižje in realno za 2,7 odstotka nižje od plače za november 2023. Povprečna neto plača za december je znašala 1529,86 evra in je bila nominalno nižja za štiri odstotke, realno pa za 3,5 odstotka v primerjavi s plačo za november.

V javnem sektorju se je povprečna bruto plača zvišala za 3,5 odstotka, v institucionalnem sektorju države je bila višja za 6,2 odstotka. V zasebnem sektorju je bila nižja za 6,6 odstotka, predvsem zaradi manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil, kot so 13. plače in božičnice.V medletni primerjavi je bila povprečna bruto plača za december 2023 nominalno višja za 8,7 odstotka, povprečna neto plača pa za 7,8 odstotka. Ta rast kaže na pozitivno gospodarsko klimo in obetavno prihodnost za delavce v Sloveniji.