Največje tveganje v letu 2024 so ekstremni vremenski dogodki

Svetovni ekonomski forum je med 1490 gospodarskimi zvezdami izvedel raziskavo o največjih svetovnih tveganjih v letu 2024.

Riziki, ki so jih presojali anketiranci, so bili razdeljeni v 5 sklopov; ekonomski, ekološki, geopolitični, družbeni in tehnološki. Vsak je moral izbrati 5 rizikov, po enega iz vsakega sklopa.

Po svoje je zaskrbljujoče, da je prav ekstremno vreme pristalo na samem vrhu prepoznanih tveganj za svet v tem letu. Sledijo, morda za mnoge ljudi presenetljivo, dezinformacije po zaslugi aktivnosti umetne inteligence. Njena vsesplošna prisotnost bo omogočala tudi poseganje v javni diskurz in vpliv na javno mnenje, na neposreden način ali pa s prilagajanjem algoritmov, ki presojajo, kaj uporabniki vidijo na družbenih omrežjih.

Težko je iti mimo tveganja družbene in politične polarizacije, kar lahko vodi v nemire, tudi razpade političnih sistemov in konflikte, vse to pa ima lahko negativen vpliv na gospodarstvo. Na četrtem mestu so visoki življenjski stroški, potem pa smo tudi pri realnosti, ki jo vse bolj zaznavamo v Sloveniji – vse več hekerskim napadom.

Sledijo še recesija, motnje v oskrbovalnih verigah, ki se znajo okrepiti zaradi napetost v Rdečem morju in pa cenzura, motnje pri oskrbi z elektriko ter težave z visokim javnim dolgom.