LinkedIn – s kom se povezati in s kom ne?

Katero prošnjo za povezavo potrditi, katero ne? Koga zaprositi za povezavo? In zakaj je manj povezav boljše, kot preveč?

LinkedIn ni zbirka imen. Povezave v tem omrežju morajo biti smiselne. Gremo po vrsti.

Cilj

Najprej razčistite, zakaj ste na LinkedIn? Kaj je vaš primarni cilj uporabe tega omrežja? Krepitev profesionalne podobe na digitalnih kanalih? Krepitev osebne blagovne znamke? Širjenje omrežja kontaktov? Nova služba?

Definicija povezav

Cilj vaše prisotnosti na LinkedIn je informacija, s katero boste lahko lažje presodili, s kom se in s kom se ne povezati. Povezave morajo podpirati vaš cilj. Če boste kar počez dodajali povezave, brez da bi dobro razumeli, kdo so ti ljudje, kaj vas povezuje, imate problem. Želite, da so povezave relevantne in skladne z vašim ciljem prisotnosti na LinkedIn. Želite, da se ti ljudje odzivajo na vaše objave, ne da jih ignorirajo. Relevantne povezave so pogosto bolj aktivne.

Kakovostne povezave povečajo tudi kakovost vsebin, ki vam jih prikaže LinkedIn. Ta namreč primarno prikazuje objave ljudi, s katerimi ste povezani in strani/ljudi, ki jih spremljate (Follow). Če bo v vaši zbirki imen veliko balasta, bo tudi LinkedIn dosti težje poskrbel za vam zanimive vsebine.

Vsebina komunikacije

Ko imate cilj in imena ljudi, s katerimi se je vam smotrno povezati, je naslednji korak vsebina komunikacije. Komunikacija je lahko tudi zgolj objava, ki jo nekdo prebere, morda všečka, deli, ne razumite tega pojma ozko. Komunikacija vodi k vzpostavitvi odnosa. Z vsebino, ki je temelj komunikacije, bralce povežete z vami, zato je pomembno, da vam je jasno, kaj želite z delovanjem na LinkedIn doseči. Torej cilj. Temu mora biti podrejen nabor povezav in vsega, kar počnete ter objavljate na omrežju.

Konkretno z imeni

Ne čakajte, da vas zaprosijo drugi za povezavo. Prvi korak je lahko vaš, bodite proaktivni. Če imate cilj, potem točno veste, zakaj ste izbrali določene ljudi, čemu jih želite med svojimi povezavami. Motivacija torej ne bi smela biti problem, kajne?

Potencialne povezave so:

  • Sedanji in bivši sodelavci
  • Bivše, sedanje in potencialne stranke
  • Bivši in sedanji ter morebitni bodoči šefi
  • Poslovni partnerji
  • Stanovski kolegi
  • Znanci iz časa študija, profesorji
  • Ljudje na vizitkah in tistih, s katerimi se srečate na sestankih, sprejemih, izobraževanjih, konferencah.

Ne pozabite na spremno besedilo ob prošnji za povezavo

Pri vzpostavljanju povezav prošnjo za povezavo opremite s spremnim besedilom, da naslovniku, s katerim se želite povezati, olajšate presojo, ali spadate v njegov krog. Če ste se srečali na konferenci, dopišite to. LinkedIn spremlja, kolikšen delež prošenj za povezavo je sprejetih in več, kot jih je sprejetih, bolje je za vašo digitalno kredibilnost v omrežju.

Kako to naredite? Najprej poiščite in kliknite na ime osebe, s katero se želite povezati. Nato pritisnite “Connect”. V nadaljevanju vnesite spremno besedilo.