Izgubil sem osebno izkaznico ali potni list – kaj sledi?

Če ste ostali brez osebnega dokumenta vas čaka predvsem dvoje – prijaviti izgubo ali odtujitev ter naročiti novega. Je treba še vedno plačati objavo v Uradnem listu?

Če ste osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico) izgubili, so vam jo ukradli ali jo pogrešate, morate to najkasneje v 8 dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti. Če se je to zgodilo v tujini, lahko naznanite dogodek najpozneje v 30 dneh na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali v 8 dneh po vrnitvi v Slovenijo na upravni enoti. Naznanitev pogrešitve je mogoča tudi prek državnega portala eUprava.

Ali zadošča prijava na policiji?

Pozor! Zgolj prijava pogrešitve na policijski postaji NI DOVOLJ!

Ali obvezno potrebujem policijski zapisnik?

Ne. Boste pa v prijavi morali navesti okoliščine izgube oziroma odtujitve. Če bo upravna enota potrebovala še dodatne informacije in obrazložitve, se bo obrnila na vas.

Kaj v primeru otroka? Kako izpeljem postopek?

Enako kot zase, še najlažje na eUpravi.

Ali moram izgubo osebnega dokumenta objaviti v Uradnem listu?

Nič več.

V kolikšnem času lahko zaprosim za nov potni list oziroma osebno izkaznico?

Vlogo za izdajo novega potnega lista oziroma osebne izkaznice lahko vložite takoj po naznanitvi izgube, kraje ali pogrešitve starega osebnega dokumenta.

Ali lahko naprej uporabljam dokument, ki sem ga naznanil kot pogrešan in sem ga kasneje našel?

Če državljan najde osebno izkaznico ali potni list, ki ga je pred najdbo naznanil kot pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega pri upravni enoti, je dolžan najden dokument prinesti na upravno enoto v uničenje in evidentiranje najdbe v register . Uničen (preluknjan) dokument se vrne imetniku. Če pa državljan najde doument še isti dan, ko je naznanil pogrešitev, izgubo ali krajo, pa državljanu predlagamo, da se še isti dan zglasi na upravni enoti, saj je le istega dne možno osebnemu dokumentu vrniti njegovo veljavnost.

Povezave

Vloga za naznanitev pogrešitve, izgube ali kraje potnega lista zase ali za mladoletnega otroka

Vloga za naznanitev pogrešitve, izgube ali kraje osebnega dokumenta zase ali za mladoletnega otroka