Prosti zobozdravniki s koncesijo

Ali veste, da je 10. maja 2021 v Sloveniji več kot 700 zobozdravnikov, ki naj bi še sprejemali paciente? Kako pridobiti zobozdravstvene storitve iz pravic zavarovanja, brez da jih v celoti plačamo sami? V članku najdeš povezavo do prostih zobozdravnikov. Kako je z njimi v tvojem kraju, Ljubljani, Kranju, Kopru, Celju, Mariboru in drugje?

Kje so prosti zobozdravniki?

  • Seznami vključujejo podatke o aktivnih zdravnikih in podatke o tem, ali posamezni zdravniki še sprejemajo zavarovane osebe, ker ne dosegajo dogovorjenega števila glavarinskih količnikov oziroma števila opredeljenih oseb na tim.
  • S klikom spodaj se odpre stran s seznamom zdravnikov, kamor sodijo tudi zobozdravniki
  • Izberite najbolj datumsko svež seznam aktivnih zobozdravnikov.
  • Prenesi Excel datoteko in jo odpri. V stolpcu desno je podatek o tem, če zobozdravnik še sprejema zavarovane osebe, saj še ne dosega povprečja.
  • Datoteke najdeš TUKAJ.
Na desni strani preglednice je stolpec, kjer je vidno ali zobozdravnik še sprejema zavarovane osebe

Kaj če me zavrne, kje poskrbim za svoje pravice?

  • Zavarovana oseba pravico do izbire osebnega zobozdravnika uveljavlja s kartico zdravstvenega zavarovanja.
  • V primeru spora glede izbire oziroma prekinitve izbire je potrebno vložiti pisno vlogo na pristojno območno enoto oziroma izpostavo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki bo o pravici do proste izbire osebnega zobozdravnika odločila v upravnem postopku z odločbo.
  • Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku je potrebno izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v enem oziroma dveh mesecih od prejema popolne vloge, odvisno od zahtevnosti postopka.

Seznam vseh Območnih enot ZZZS v Sloveniji

Območna enota Celje, e-pošta: OECE@zzzs.si
Območna enota Koper, e-pošta: OEKP@zzzs.si
Območna enota Krško, e-pošta: OEKK@zzzs.si
Območna enota Kranj, e-pošta: OEKR@zzzs.si
Območna enota Ljubljana, e-pošta: OELJ@zzzs.si
Območna enota Maribor, e-pošta: OEMB@zzzs.si
Območna enota Murska Sobota, e-pošta: OEMS@zzzs.si
Območna enota Nova Gorica, e-pošta: OENG@zzzs.si
Območna enota Novo mesto, e-pošta: OENM@zzzs.si
Območna enota Ravne na Koroškem, e-pošta: OERV@zzzs.si