Grške plaže z zastonj dostopom – oblast usekala po privatnikih, ki služijo s turisti

Pozor, pozor! Grčija, ta sončna oaza, ki je v zadnjih letih postala pravi magnet za slovenske popotnike, se pripravlja na veliko pomladno čistko! In ne, ne gre za čiščenje ulic ali obrezovanje oljk. Grčija se loteva svojih plaž!

Zgodbe o plažah, ki so bolj podobne konzervi sardin kot idiličnemu kotičku ob morju, se bodo z novim zakonom, kot kaže, morda končale. V preteklosti so na grških plažah potekali protesti skupine Gibanje brisač, ki je opozarjala na ”nelegalne zasedbe plaž z ležalniki”, ki jih na plaži postavljajo lastniki lokalov. Opozarjali so, da gre za nezakonito privatizacijo (javnih) plaž in da lastniki lokalov za to nimajo nobenih dovoljenj. Prvi protesti Gibanja brisač so se začeli na Rodosu in Parosu, od tam pa so se razširili na ostale grške plaže.

Z novim sistemom za ureditev plaž in zagotavljanja javnega prostora pa po novem v Grčiji ne bo več plaže, na kateri ne bi mogli odvreči svoje brisače in se brezplačno pražiti pod soncem.

Senčniki in ležalniki največ na polovici plaže, ostalo mora ostati prosto

Grške oblasti so namreč sprejele nov zakon za ureditev plaž in obalne javne lastnine, po katerem najeto območje ne sme več presegati 50 odstotkov celotne površine plaže. Odstotek je manjši za območja, ki spadajo pod oznako “Natura 2000”. Z novim sistemom želijo tamkajšnji pristojni rešiti vprašanje zasebnega zavzemanja javnih plaž. Grška ustava namreč priznava obalo države kot javno dobro, ki državljanom zagotavlja neomejen dostop.

3 letne koncesije, jasna pravila za najemnike

Z uvedbo spletnega razpisa za koncesijo plaž tako pristojni želijo povečati preglednost, pospešiti procese in oblikovati standardizirane koncesijske pogodbe. V koncesijski pogodbi bo natančno določena dodeljena površina, odgovornosti izvajalca, trajanje najema in višina najemnine. Tisti, ki bodo pogojem ustrezali, bodo dobili začasno dovoljenje za opravljanje sezonske dejavnosti na plaži na odobrenem območju, ki vključuje postavitev senčnikov in ležalnikov. Vsaka pogodba bo veljala do tri leta.

Občutljive plaže z dodatnimi omejitvami uporabe

Po novem zakonu bodo nekatere plaže v Grčiji razvrščene kot “zelo zaščitene”. Da se plaža uvrsti v to kategorijo, mora izpolnjevati določene kriterije – mora biti na primer zaščiten habitat za redke rastlinske in živalske vrste ali pa mora biti označena kot ključno območje biotske raznovrstnosti.

Postavljanje senčnikov in ležalnikov bo na teh plažah strogo prepovedano. Novi zakon uvaja omejitve pri koncesiji za plažo, pri čemer omejuje pogodbeno površino na največ 500 kvadratnih metrov, to je največ 50 odstotkov celotne površine plaže. Na primer, če je plaža velika 10.000 kvadratnih metrov, mora ostati prostih vsaj 5.000 kvadratnih metrov. Kar zadeva senčnike in ležalnike, lahko ti pokrivajo do 60 odstotkov odobrene površine, na območjih Natura 2000 pa do 30 odstotkov.

Nadzor spoštovanja tudi preko satelitov, dronov in prijav turistov

Za spremljanje spoštovanja zakonodaje bo vlada uvedla dve novi orodji. Nova digitalna aplikacija bo državljanom omogočala neposredno prijavo kršitev, stanje pa bodo spremljali prek dronov in satelitskih posnetkov. Kršitelje čakajo globe. Na primer, za nezakonito vzpostavitev dejavnosti na plaži ali prekoračitev meja dodeljene površine je globa štirikratnik cene mesečnega najema, vso nezakonito nameščeno opremo pa je treba odstraniti v 48 urah.