Bo vaš dom plaval pod vodo, ga bo zrušil potres ali plaz? Preverite sedaj, takoj in brezplačno!

Na voljo je pregledna digitalna karta, ki vam bo razkrila resnico. Je vaš dom ogrožen? Se nahaja tam, kjer lahko pričakujete poplave, močan potres ali pa je sredi plazovitega območja? Kaj se je okoli vašega kraja dogajalo v zgodovini, kakšne nesreče so ga doletele v stoletjih?

Na voljo je pregledna digitalna karta, ki vam bo razkrila resnico. Je vaš dom ogrožen? Se nahaja tam, kjer lahko pričakujete poplave, močan potres ali pa je sredi plazovitega območja? Kaj se je okoli vašega kraja dogajalo v zgodovini, kakšne nesreče so ga doletele v stoletjih?

Pri Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU so izdelali Geografski atlas naravnih nesreč v Sloveniji. Vsebuje podatke o zgodovinskih naravnih nesrečah v državi in tudi podatke o nevarnosti za najpogostejše tipe naravnih nesreč na določenih lokacijah.

Spletna stran nudi podatke o zgodovinskih naravnih nesrečah, snežnih plazovih, poplavah, zemeljskih plazovih, potresih, gozdnih požarih, škodi zaradi naravnih nesreč in podatke o nevarnosti zaradi omenjenih procesov. Podatki so od 14. stoletja dalje, pogostejši od leta 1750, še bolj natančni pa za zadnjih 150 let.