Biometrična osebna izkaznica tudi kot zdravstvena kartica

Predvidoma od aprila 2023 dalje bomo imetniki nove biometrične osebne izkaznice slednjo lahko uporabljali tudi kot zdravstveno kartico pri zdravnikih in v lekarnah.

Ministrstvo za notranje zadeve je na svoji spletni strani navedlo, da bo biometrična osebna izkaznica od aprila 2023 dalje delovala tudi kot kartica zdravstvenega zavarovanja ZZZS in jo bomo torej lahko uporabljali tudi pri obisku zdravnika, specialista in pri prevzemu zdravil v lekarnah, kjer je potrebno predložiti izkaznico.

Biometrična osebna sedaj polno funkcionalna in za povrhu izjemno varna

Slovenska biometrična osebna izkaznica je s tem polno funkcionalna, se pa tudi uvršča med najbolj napredne in varne na svetu. Biometrična osebna izkaznica vsebuje 34 izpostavljenih zaščitnih elementov. Ti vključujejo tudi čip in fotografijo, ustvarjeno s tremi različnimi tehnikami, ter prozorno okno, v katerem sta poleg fotografije prikazani začetnici imena in priimka posameznika. V zgornjem levem kotu je dodana zastava EU z dvočrkovno oznako za Slovenijo. 

Uspešno odpravlja tudi poplavo kartic v denarnicah, saj ima sedaj dvojno vlogo, tudi kot zdravstvena izkaznica. Pot do tega je vodila preko prilagoditev informacijskih sistemov.

Več kot 400.000 jih je že v obtoku

Biometrične osebne izkaznice izdajajo upravne enote od 28. marca 2022. Konec 2023 bo v obtoku že pol milijona biometričnih osebnih izkaznic, saj mnogim poteče veljavnost tudi letos. Nova osebna izkaznica lahko služi tudi za elektronsko podpisovanje dokumentov preko mobilne aplikacije eOsebna. Z njo se lahko prijavimo tudi v sistem SI-PASS. Trenutno je v obtoku že več kot 400.000 biometričnih osebnih izkaznic.

Med manjkajočimi funkcijami bi bila tudi vloga izkaznice kot vozniškega dovoljenja, pri čemer pa bi bilo potrebno urediti tudi zakonodajo in zgodbo informacijsko podpreti na način, da bi lahko policija s pomočjo osebne kjer koli pridobila vse podatke o njenem imetniku, tudi katere kategorije vozniškega dovoljenja ima veljavne in kakšne, če sploh, ima morebitne omejitve (npr. vozi z očali, lečami itd).

Biometrična osebna izkaznica za otroke

Otrokom do dopolnjenega 12. leta starosti se izda biometrično osebno izkaznico, ki ni elektronska, ima pa čip z biometrijo. Po dopolnjenem 12. letu starosti pa čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in sredstvi elektronske identifikacije visoke in nizke ravni zanesljivosti.

Otrok, ki je starejši od osem let in se že zna podpisati, mora biti ob vložitvi vloge navzoč. Otrokom se prstni odtisi odvzamejo po 12. letu starosti.

Za osebno izkaznico za otroka zaprosi njegov zakoniti zastopnik. V postopku izdaje osebne izkaznice otroku lahko pristojna uradna oseba zahteva soglasje drugega od staršev, če dvomi, da starša izvršujeta roditeljsko pravico sporazumno.

Kaj narediti, če osebno izkaznico izgubimo?

Osebna izkaznica – podaljšanje, cene…

Deli