Osebna izkaznica – podaljšanje, izdaja, cene

V Sloveniji lahko svojo istovetnost izkažemo z več uradnimi dokumenti. Najbolj priljubljena sta osebna izkaznica in potni list. V 2022 bo vsak četrti prebivalec menjal osebno izkaznico. Tukaj so podatki o cenah, postopku in odgovori na pogosta vprašanja.

Kako uredim osebno izkaznico?

Osebno na upravni enoti. Zglasite se pri okencu, izkažete kdo ste, oddate vlogo. Pred tem si uredite še primerno fotografijo pri fotografu, povejte mu, da se fotkate za osebno izkaznico.

Če urejate za otroka mlajšega od 8 let, lahko zanj kot starš ali skrbnik uredite brez otrokove prisotnosti. Starejši od 8 let morajo biti prisotni in se podpisati.

Koliko me bo stala nova osebna izkaznica?

 • Veljavnost 3 leta: 12,46 EUR (otrok mlajši od 3 let)
 • Veljavnost 10 let ali trajno: 18,86 EUR (18 do 70 let, za trajno 70 ali več let)
 • Veljavnost 1 leto: 12,06 EUR (če ste v zadnjih 5 letih 2x ali večkrat izgubili osebni dokument)
 • Veljavnost 5 let: 14,26 EUR (otrok 3 do 18 let)

Temu prištejte še strošek fotografiranja. Običajno znaša 12 do 15 evrov za 6 fotografij.

Odrasla oseba, ki prejme osebno izkaznico z veljavnostjo 10 let (18 do 70 let) ali trajno (70 ali več let), bo torej za novo osebno izkaznico, skupaj s stroškom fotkanja, plačala okoli 30 do 35 evrov.

Koliko časa traja izdelava?

4 delovne dni. Svoj dokument lahko prevzamete na okencu upravne enote ali pa ga prejmete po pošti. Glede tega se dogovorite pri oddaji vloge na okencu upravne enote.

Možna je prioritetna izdaja dokumenta, v tem primeru je podvojena taksa. Izjema so primeri, kot so npr zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana ter nujni službeni opravki, tedaj je možno od oddaji vloge zaprositi za običajno takso, torej brez doplačila.

Kam lahko potujem z osebno izkaznico?

 • Slovenci lahko z osebno izkaznico potujemo v 37 držav.
 • Vse države članice EU, Islandija, Norveška, Lichtenstein, Švica, Srbija, Črna gora, Albanija in Severna Makedonija.

Katere podatke vsebuje osebna izkaznica oziroma jih bo v prihodnje?

 • Serijska številka osebne izkaznice,
 • fotografija državljana,
 • priimek in ime,
 • državljanstvo,
 • rojstni datum,
 • EMŠO,
 • spol,
 • stalno prebivališče (oziroma začasno),
 • datum izdaje osebne izkaznice in datum veljavnosti osebne izkaznice,
 • organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice,
 • lastnoročni podpis.

Od 3. januarja 2022 bodo na voljo biometrične osebne izkaznice. Morali smo jih uvesti zaradi skladnosti z evropsko zakonodajo.

 • Vsebovale bodo čip, ki bo vseboval tudi digitalni zapis fotografije ter dva prstna odtisa. Oboje se bo uporabljalo pri prehajanju meja, za preverjanje istovetnosti osebnega dokumenta.
 • Osebna izkaznica bo postala tudi nosilka sredstva elektronske identifikacije, saj bo vsebovala dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti) in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. 
 • Z osebno izkaznico bomo lahko opravljali tudi storitve na področju zdravstva.
 • Obstoječe in še veljavne osebne izkaznice bomo lahko uporabljali do izteka veljavnosti.
 • Po želji pa bomo lahko osebno izkaznico pred iztekom veljavnosti zamenjali za novo biometrično osebno izkaznico.