Banke – Velika noč – Kako bo s plačili na bankah?

Velikonočni prazniki vsako leto naznanijo začetek sezone praznikov in dopustov, nekoliko pa jim prilagodimo tudi urnik plačilnih transakcij. Poglejmo katera nakazila bodo izvedena, kako je s FLIK in kako je s tem pri NLB, SKB, Unicredit, Intesa Saopaolo in Gorenjski banki.

V nadaljevanju si oglejte obvestila nekaterih večjih bank v Sloveniji. Če povzamemo ključno, kaj nas čaka:

 • v petek, 7. 4. bodo izvedena plačila med računi v okviru ISTE banke. Če npr. nakažete denar nekomu pri SKB in ste tudi vi komitent SKB, ne bo problema. V kolikor bo nakazilo izvedeno pravočasno v petek, bo tudi denar na računu pri isti banki že v petek.
 • Kaj pa, če boste v četrtek popoldne po mejnem času za oddajo plačil ali v petek denar nakazali prejemniku, ki NI PRI ISTI banki? Torej, vi ste recimo pri SKB, prejemnik pa drugje. No, potem denar pričakujte v torek, 11. 4. Takrat bo banka posredovala plačilo v izvedbo in večinoma so takšna plačila še isti dan vidna na računu prejemnika.
 • Kako se znajti in denar takoj prenakazati? Uporabite FLIK. Ta deluje tudi med prazniki in omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb odprtimi pri bankah in hranilnicah v Sloveniji.

Kako bo to izgledalo v NLB?

Domača plačila

 • plačila med računi v okviru NLB: plačila, prejeta na bančnem okencu, prek elektronske banke NLB Proklik, spletne banke NLB Klik, telefonske banke NLB Teledom in video klica, bomo izvedli isti dan po urniku za izvajanje domačih plačil v evrih;
 • plačila v evrih na račune, odprte pri drugih bankah v Sloveniji: vsa plačila, ki ste jih uporabniki elektronske banke NLB Proklik, spletne banke NLB Klik, telefonske banke NLB Teledom in video klica že posredovali v izvedbo z valuto 7. april 2023, ter plačila, oddana na bančnem okencu in prek tržnih poti 7. aprila 2023, bomo izvedli prvi naslednji delovni dan, tj. v torek, 11. aprila 2023. Plačila, ki jih boste uporabniki posredovali v izvedbo v četrtek, 6. aprila 2023 po mejnem času za oddajo plačil, bomo prevalutirali in posredovali v izvedbo v torek, 11. aprila 2023.
 • takojšnja plačila prek mobilne denarnice NLB Pay: med računi fizičnih oseb se izvajajo nemoteno 24/7, ne glede na dan in ne glede na to, pri kateri slovenski banki imajo odprt račun.
 • plačila oddana prek mobilnih bank Klikin in Klikpro kjer sta datum oddaje plačila in izvršitve isti dan in ob pogoju, da je banka prejemnika plačila dosegljiva za prejem takojšnjih plačil, se izvajajo nemoteno 24/7 in to ne glede ali ima prejemnik plačila odprt račun v NLB ali pri drugih bankah v Sloveniji (za vnaprej oddana plačila z valuto 7. april 2023 pa velja, da bodo izvršena prvi delovni dan, to je torek, 11. aprila 2023). ​

Množična plačila SEPA

V petek, 7. aprila 2023, bomo izvajali le obdelavo paketov množičnih plačil SEPA za prejemnike plačil, ki imajo odprt račun v NLB. Paketi množičnih plačil SEPA, ki bodo poleg plačil za prejemnike plačil z računom v NLB vsebovali tudi plačila za prejemnike plačil pri drugih bankah, z datumom valute 7. april 2023, bodo v celoti prevalutirani na naslednji delovni dan, tj. torek, 11. aprila 2023. 

Direktne obremenitve SEPA

Zaradi nedelovanja plačilnih sistemov ne bo mogoče posredovati podatkov za direktne obremenitve SEPA (SDD) z datumom valute 7. april 2023. Prvi naslednji možni datum valute za SDD je torek, 11. april 2023. Podatke za Osnovno shemo SDD (CORE) in Medpodjetniško shemo SDD (B2B) z datumom valute 11. april 2023 je treba posredovati najpozneje 5. april 2023 (velja za prve-FRST, enkratne-OOFF, ponavljajoče-RCUR in zadnje-FNAL transakcije). Zahtevke za preklice nalogov SDD z datumom valute 11. april 2023 je treba posredovati najpozneje do 6. aprila 2023 do 9. ure.

Kako je s tem pri SKB?

 • Zaradi bližajočih velikonočnih praznikov 7. 4. 2023 (Veliki petek) in 10. 4. 2023 (Velikonočni ponedeljek) evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval. Slovenske banke in hranilnice v teh dneh ne bodo izvajale medbančnih plačil in bodo izvajale plačilni promet v polnem obsegu naslednji delovni dan, v torek, 11. 4. 2023.
 • V petek, 7. 4. 2023, bo možno izvajati le interne transakcije med računi, odprtimi v SKB banki, ne bo pa možno izvajati transakcij med računi pri SKB banki ter računi, odprtimi pri drugih bankah.
 • Vsi plačilni nalogi z datumom izvršitve 7. 4. 2023, ki so namenjeni prejemnikom drugih bank, bodo obdelani prvi naslednji delovni dan, torej v torek, 11. 4. 2023.
 • Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 7. 4. 2023 bodo poravnani šele v torek 11. 4. 2023.
 • Če želite plačila izvršiti do petka, 7. 4. 2023, predložite plačilne naloge v četrtek, 6. 4. 2023.
 • Izvrševanje takojšnjih plačil bo na omenjene dneve potekalo nemoteno. Prav tako bo delovala storitev Flik, ki omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb odprtimi pri bankah in hranilnicah v Sloveniji.

Kako je s tem pri UniCredit Bank?

V UniCredit Banka Slovenija d.d. na navedena dneva ne bomo izvajali medbančnih domačih, čezmejnih in mednarodnih plačil v evrih. Obdelani bodo plačilni nalogi v valutah, ki niso evro ter vsa domača takojšna plačila in interni nalogi v primeru, ko imata plačnik in prejemnik odprte račune v UniCredit Banka Slovenija d.d.

Vsi ostali plačilni nalogi bodo izvršeni prvi naslednji delovni dan, v torek, 11. aprila 2023.

Kako je s tem pri Intesa Saopaolo Bank?

V petek, 15. aprila 2022, bo banka odprta, izvrševala bo le interne plačilne transakcije (plačila med računi komitentov znotraj banke). Ostale plačilne transakcije (plačila na drugo slovensko banko, čezmejna plačila in plačila v tretje države), prejete 15. aprila 2022, bodo izvršene prvi naslednji delovni dan, to je v torek, 19. aprila 2022.     
Prav tako se 15. aprila 2022 in 18. aprila 2022 ne bodo izvršile bremenitve računov iz naslova SEPA direktne obremenitve (SDD). SDD bodo izvršene v torek, 19. aprila 2022.

Izvrševanje takojšnjih plačil bo med velikonočnimi prazniki potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb, ki so odprti pri bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vplačila vlagateljev v vzajemne sklade, ki jih bo naša banka sprejela od vključno 14. aprila 2022 do vključno 18. aprila 2022, se bodo zaradi praznikov, posredovala v izvršitev v torek, 19. aprila 2022. 

Kako je s tem pri Gorenjski banki?

 • V petek, 7. aprila 2023, bo tako možna le izvedba internih plačil v okviru Gorenjske banke. V ponedeljek, 10. aprila, je državni praznik in vse slovenske banke ne poslujemo.
 • Opisana omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za SDD z datumom valute 7. ali 10. april 2023 bodo poravnani šele v torek, 11. aprila 2023, kar pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobreni računi prejemnikov plačil.
 • Izvrševanje takojšnjih plačil bo na omenjene dneve potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med uporabniki različnih bank v Sloveniji.