Vse, kar morate vedeti o dopustih

Koliko dni, do kdaj se mora izrabiti, se lahko dopustu odpovemo, kdaj pravica do dopusta? Vse ključne informacije o dopustih.

Kdaj ima delavec pravico do dopusta?

Ko sklenete delovno razmerje pridobite tudi pravico do dopusta. Najkasneje do 31. marca vam mora delodajalec odmeriti, koliko dopusta vam pripada v tekočem koledarskem letu in sicer na podlagi kriterijev, ki jih izpolnjujete tisto leto.

Kaj je sorazmerni del dopusta?

Sorazmerni del dopusta vam pripada, če niste zaposleni celo koledarsko leto. To se recimo lahko zgodi pri nastopu zaposlitve ali predčasni prekinitvi sredi leta. Če se delavec zaposli med koledarskim letom, ima v tem letu po zakonu pravico do ene dvanajstine letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Primer: v podjetju se zaposlite 1. 7. V tem koledarskem letu vam torej pripada dopust za 6 mesecev dela, torej polovica letnega dopusta. Če med koledarskim letom sklenemo pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, ta delodajalec ponovno odmeri dopust, na podlagi kriterijev, ki jih je dolžan upoštevati. Vsak od delodajalcev je dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve pri njem.

Se lahko dopustu odpovemo?

Dopustu se delavec ne more odpovedati. Lahko pa se delavec in delodajalec dogovorita za denarno nadomestilo za morebitni neizrabljen dopust, a le če preneha pogodba o zaposlitvi.

Koliko dni dopusta mi pripada?

Najmanj 4 tedni. Če delate 5 dni v tednu, je minimalni dopust 20 dni. Če delate 6 dni, je dopust najmanj 24 dni. Če delate 4 dni pa najmanj 16 dni dopusta. Poleg tega ZDR-1 pozna primere, ko pripadajo dodatni dnevi dopusta. Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec je upravičen do 3. dodatnih dni, delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do 3. dodatnih dni, 1 dodaten dan pripada delavcu za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. Dodatni dopust pripada tudi delavcu, ki dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa oziroma delavec, ki dela ponoči vsaj tretjino polnega letnega delovnega časa – nočnemu delavcu. Vse to je osnova, pogodbe o zaposlitvi, notranji akti delodajalca, kolektivne pogodbe ipd pa lahko določajo še bolj ugodne pogoje, torej višje število dni dopusta, ter dodatne dni, ki pripadajo delavcu v nekaterih primerih.

Kako lahko izrabim svoj dopust?

Vsaj 2 tedna dopusta morate porabiti v kosu. Za dva tedna lahko delodajalec zahteva od delavca, da dopust planira vnaprej. Ostalo je predmet dogovora, pri tem pa se upoštevajo potrebe delovnega procesa in potrebe delavca. Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni dopusta v času šolskih počitnic.

Do kdaj je rok za izrabo dopusta?

Vsaj dva tedna dopusta morata biti izrabljena v tekočem koledarskem letu, preostanek pa najkasneje do 30 junija prihodnje leto. Če delavec zaradi bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka dopusta ni mogel izrabiti do 30. 6. v prihodnjem letu, se mu rok podaljša do 31. 12. prihodnjega leta, torej za 6 mesecev.