Velenje – Šoštanj – prihaja plavajoča sončna elektrarna na jezeru?

Holding Slovenske elektrarne (HSE) načrtuje postavitev plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru, ki bi s svojo vršno močjo 140 megavatov prispevala k energetski neodvisnosti regije po zaprtju šoštanjske termoelektrarne. Kljub temu pa se HSE sooča z izzivi, ki jih prinaša usklajevanje z lokalnimi interesi.

Holding Slovenske elektrarne (HSE) načrtuje postavitev plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru, ki bi s svojo vršno močjo 140 megavatov prispevala k energetski neodvisnosti regije po zaprtju šoštanjske termoelektrarne. Kljub temu pa se HSE sooča z izzivi, ki jih prinaša usklajevanje z lokalnimi interesi.

HSE zagotavlja, da bo sončna elektrarna načrtovana tako, da ne bo negativno vplivala na kemijsko in ekološko stanje jezera. Poudarjajo, da bo projekt prispeval k izboljšanju turističnega potenciala regije in povečal uporabno vrednost jezera.

Projekt, ki bi lahko pomenil korak naprej v izkoriščanju obnovljivih virov energije, se srečuje z vprašanji in tudi z zadržki. Šaleško Eko gibanje izraža skrb za okolje, medtem ko občina od investitorja zahteva jasno opredelitev pričakovanj in koristi za lokalno skupnost. Med drugim občina pričakuje dogovor o odkupu zemljišč in pomoč pri obnovi infrastrukture, kot je Osnovna šola Karla Destovnika Šoštanj.

V luči preteklih izkušenj, ko so bila mnoga obljubljena energetska dela neuresničena, je pomembno, da se HSE in lokalna skupnost združita v dialogu, ki bo vodil do skupno sprejemljivih rešitev. Le tako bo mogoče zagotoviti, da bo energetska preobrazba Šaleške doline koristila tako okolju kot prebivalcem.