V centru Celja poštarji na elektriko

Celjani bodo v centru mesta odslej srečevali električna dostavna vozila Pošte Slovenije.

Pošta Slovenije v Celju uvaja brezogljično cono, znotraj katere bodo dostavo izvajali električni lahki trikolesniki in štirikolesniki, dodanih pa je tudi nekaj električnih dostavnih vozil ter električni kombi.

Cono dostave brez emisij predstavlja celjsko mestno jedro, ki ga kot obroč zajemajo Aškerčeva ulica, Levstikova ulica, Gregorčičeva ulica, Ljubljanska cesta, Trg celjskih knezov, Muzejski trg, Na okopih, Savinjsko nabrežje, Ulica XIV. divizije in Krekov trg.

Pošta Slovenije je v prvi polovici leta 2022 v vozni park uvedla dodatna električna vozila, s čimer sledi Strategiji energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenije, kjer si je zadala cilj delež e-vozil v voznem parku iz 4 % v letu 2018 povečati na 46 % do leta 2025. V Celju je več kot 20% voznega parka že sedaj elektrificiranega. Če izvzamemo segment tovornih vozil, kjer prave ponudbe električnih dostavnih tovornjakov v tem trenutku sploh ni, se delež elektrificiranega voznega parka zviša na 25%.

Cilj Pošte Slovenije je, da na lokaciji pošte 3102 (Celje) v naslednjih letih zagotovi infrastrukturo, ki bo omogočala, da se delež e-vozil vsaj podvoji. Tudi s tem razlogom je bila pošta 3102 prva, ki je bila opremljena s sončno elektrarno.