Premikanje ure 2022 in 2023: kdaj premaknemo uro?

Še vedno premikamo uro spomladi na poletni in jeseni na zimski čas. Na zimski čas jo bomo v letu 2022 prestavili v nedeljo, 30. oktobra 2022.

V 2023 bomo spomladi uro premaknili v nedeljo, 26. marca na poletni čas in nato še 29. oktobra 2023 na zimski čas. Kazalci se premikajo sredi noči, ob 2. oziroma 3. zjutraj.

Zakaj še vedno premikamo kazalce?

Da, s tem bi morali končati že leta 2021, ampak kot v mnogih primerih, je tudi v tem primeru EU neučinkovita tvorba, saj je vse skupaj zamaknjeno za še kakšno leto. V Sloveniji se sicer na podlagi ankete, izvedena je bila leta 2018, bolj nagibamo k temu, da bi ves čas uporabljali poletni čas.

Kdo se je spomnil  tega nebodigatreba?

Ideja je prišla iz Velike Britanije in prva država, ki se je tega podviga lotila je bila Kanada leta 1908. Sledila je Nemčija v letu 1916, nato pa še Avstrija, Velika Britanija in Francija. Po drugi svetovni vojni so prakso ukinili, a jo nato ponovno uvedli v 60. letih prejšnjega stoletja, predvsem zaradi energetske krize.

Kdo ne muči ljudi s premikanjem kazalcev?

Približno polovica ljudi na svetu se ne ukvarja z letnim in zimskim časom. Prihajajo iz držav, kjer se celo leto uporablja enoten čas. To so Japonska, Kitajska, Južna Koreja, Rusija, Indija, Islandija in še mnoge druge.