NLB: ugodnejši stanovanjski kredit z jamstvom države

Stanovanjski kredit z jamstvom države je namenjen reševanju prvega stanovanjskega vprašanja. Najamejo ga lahko mladi kreditojemalci z znižano kreditno sposobnostjo. Na letošnjem razpisu je NLB uspešno pridobila jamstveno kvoto za sklepanje kreditov po zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade v višini 50 milijonov evrov.

Tovrstne kredite, ki so ugodnejši od redne ponudbe banke, lahko mladi kreditojemalci sklenejo najkasneje do 31. januarja 2024 oziroma do porabe kvote.

Stanovanjski kredit z jamstvom države je namenjen reševanju prvega stanovanjskega vprašanja. Najamejo ga lahko mladi kreditojemalci z znižano kreditno sposobnostjo, ki po Sklepu Sveta Banke Slovenije niso kreditno sposobni za pridobitev kredita iz redne ponudbe banke.

Upravičenci do kredita so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki v letu izdaje jamstva ne bodo starejši od 38 let. Kredit je lahko namenjen prvemu nakupu nepremičnine, gradnji, prenovi, dograditvi, rekonstrukciji ali pa spremembi namembnosti stanovanja. Najvišji znesek kredita znaša 200.000,00 evrov, doba odplačevanja je do 30 let, pri NLB pa ga lahko mladi sklenejo tako po fiksni kot tudi po variabilni obrestni meri.

Kako skleniti kredit?

Informacije so objavljene na spletni strani banke www.nlb.si/stanovanjska-jamstvena-shema, prek spletnega obrazca na tej strani pa se lahko zainteresirani tudi vnaprej naročite na sestanek v eno izmed 14 poslovalnic, kjer je možno skleniti kredit z jamstvom države. V izbranih poslovalnicah lahko stranke skupaj z bančnim svetovalcem pregledajo dokumentacijo, izpolnjevanje pogojev, pridobijo izračune in sklenejo kredit.