Minimalna plača 2024 je za dobrih 50 EUR višja kot lanska

Minister Luka Mesec je razkril kakšen je znesek minimalne plače v tem letu. Znašala bo 1.253,90 EUR bruto, kar je 50,54 EUR več kot minimalna plača v letu 2023.

Uskladitev minimalne plače znaša 4,2 odstotka. Dvig minimalne bruto plače pomeni spremembo pri minimalni neto plači, ki bo odslej 900 EUR, povišanje je torej za dobrih 20 EUR glede na dosedanjo neto minimalno plačo.

Povišanje ni osebna kaprica politikov, ampak sledi zakonski določbi uskladitve minimalnih plač z decembrsko letno rastjo življenjskih stroškov. Seveda je potem še vedno dovolj pritiskov s strani delodajalskih združenj, ki želijo čim nižje plače in sindikatov, ki to uskladitev razumejo kot priložnost, da je višja od rasti življenjskih stroškov. Tako so se prvi zavzemali za 4,2 odstotni dvig, sindikati pa 7,2 odstotni dvig minimalne plače.

Problem so tudi osnovne plače, ki niso izenačene z minimalno plačo, kar delodajalcem seveda zelo ustreza, saj bi spremembe na tem področju krepko spremenile plačne razrede in dvignile njihove stroške, saj se na osnovno plačo obračunajo razni dodatki ipd. Nižja kot je, manj je slednjih.

Zakon o minimalni plači definira, da je delavec upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas. Tako je minimalna plača mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. V primeru krajšega delovnega časa od polnega, delavcu oziroma delavki pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. To velja tako za javni kot za zasebni sektor in za vse pravnoorganizacijske oblike.