Koliko dela zdravnik? Preverite svojega, za čisto vsak dan v letu!

ZZZS je končno storil korak proti dodatni preglednosti dela zdravnikov, ki jih plačujemo iz javnega denarja. Odslej lahko za vse, za vsak dan, preverimo število obravnav.

Takole pravijo pri ZZZS: »ZZZS je z namenom večje transparentnosti in uspešnosti delovanja javnega zdravstvenega sistema pričel javno objavljati podatke o opravljenih zdravstvenih obravnavah po zdravnikih in drugih nosilcih zdravstvene dejavnosti ter po izvajalcih v mreži javne zdravstvene službe, ki imajo z ZZZS sklenjeno pogodbo o opravljanju zdravstvenih storitev.«

Trenutno dostopni so podatki za naslednje dejavnosti: 

Vsi podatki so bili pridobljeni v okviru obračunavanja zdravstvenih storitev od izvajalcev zdravstvenih storitev, zato za pravilnost evidentiranja obravnav po zdravnikih oz. nosilcih dejavnosti odgovarjajo izvajalci zdravstvenih storitev.

Fides ni navdušen

Seveda zdravniški ceh in njihov sindikat Fides ni ravno vzhičen nad objavo teh podatkov. Po njihovem je to »lov na čarovnice«, saj da “seznam ne prikazuje zahtevnosti obravnav in ne razkriva načina zbiranja.«

Dejstvo je, da je zgolj na podlagi Excel zbirke težko natančno presojati, kateri zdravniki so manj in kateri bolj produktivni v času dela za javno blagajno. Bolniki so različni, mnogi ne pridejo v ambulanto, četudi so naročeni in še marsikaj vpliva na končno število obravnav. Vseeno pa lahko primerjamo med sabo npr osebne zdravnike, zobozdravnike, primerjamo skozi daljše obdobje itd.

Nenazadnje ves ta cirkus plačujemo ljudje, ki nas z vseh strani lupijo za zdravstvene storitve. Zato smo upravičeni do popolne transparentnosti, ko pride do porabe javnih sredstev. Če zdravnike skrbi interpretacija podatkov pa naj objavijo še svoj seznam, s priloženo razlago. Verjetno ne pričakujejo, da bodo tako zahtevno strokovno opravilo izvajali laiki, ki nimajo intimnega vpogleda v specifike njihove panoge, kajne?