Državne obveznice – kako kupiti, strošek, davek, kje kupiti

Slovenija prvič izdaja obveznice, ki so na voljo prebivalstvu. Vas zanima, kako priti do njih, kakšni so stroški, koliko boste zaslužili in kako je z davkom?

Nakup državnih obveznic

 • Neposreden nakup ni možen. Obiskati boste morali enega petih distributerjev, ki so NLB, Nova KBM, SKB, BKS in Ilirika.
 • Odprli boste trgovalni račun, načeloma bo cena tokrat znižana.
 • Morate biti polnoletni in imeti začasno ali stalno bivališče v Sloveniji.
 • S sabo morate imeti osebni dokument (osebna, potni list, vozniško dovoljenje), številko TRR, svojo EMŠO, svojo davčno številko.
 • Po odprtju boste lahko kupili obveznice. Najnižji nakup je 1000 evrov, najvišji pa 100.000 evrov.
 • Vpis poteka od 1. februarja 2024 do vključno 16. februarja 2024 do 12. ure. 

Stroški državnih obveznic

 • Trgovalni račun in njegovo upravljanje nekaj stane.
 • Računajte na strošek v višini približno 20 do 30 evrov na leto.
 • Ta strošek morate odšteti od zaslužka.
 • Natančne podatke zahtevajte od distributerja pri katerem boste izvedli nakup obveznic.
 • Pri odprtju trgovalnega računa vprašajte tudi koliko stane zaprtje računa, če boste nekega dne to verjetno želeli. Tudi to odštejte od zaslužka.

Prodaja in zaslužek pri državnih obveznicah

 • Obveznice bodo po izdaji uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi. Lahko jih boste tam prodali ali dodatno kupili, skratka lahko boste z njimi trgovali. Na ta način boste lahko kadar koli prišli do svojega vložka v obveznice.
 • Donosnost: Država nudi 3,4 odstotni letni donos na te obveznice, ročnost pa je 3 leta. Donos se izplača vsako leto v višini 3,40 odstotka. Če boste počakali 3 leta, boste torej skupno prejeli vrednost kupljenih obveznic, povečano za donos.
 • Koliko najmanj vložiti: Pri nakupu 1000 evrov obveznic bo donos 34 evrov letno, skupaj v 3 letih 102 evra. Izplačilo donosa bo vsako leto. Ko boste od tega odšteli stroške trgovalnega računa in njegovega zaprtja, vam bo ostalo za kakšno dobro kavo, mogoče še hot dog. Torej se vam manjših zneskov ne splača vlagati.
 • Donos: Pri nakupu 10.000 evrov bo skupni donos v treh letih 1020 evrov, kar se že splača.
 • Davki: do 1000 evrov zaslužka država ne pobere nič. Kar bo obresti nad 1000 evri pa boi obdavčeno s 25 odstotki davka. Imejte to v mislih.
 • Inflacija: upoštevajte da vaš denar izgublja vrednost skladno s sopnjo inflacije. Vaš neto zaslužek bo na letni ravni nižji kot 3,40 odstotka, saj morate odšteti še inflacijo. Kljub temu pa je lahko investicija v državne obveznice primeren ukrep za ohranjanje in plemenitev vrednosti denarja, če ga želite delno ali v celoti zavarovati pred vplivom inflacije.

Za koga

Naložba v obveznice je med najbolj varnimi. Zanje jamči država. Donos je jamčen. Takšna investicija je lahko bolj donosna od vezave na bankah, čeprav pričakujte, da bodo banke tudi zaradi teh obveznic sčasoma povečale obrestne mere za vezave. Donos ni velik, je praviloma nižji od donosov na delniških trgih. Res pa je, da so takšni vložki bolj tvegani, donos ni jamčen, lahko tudi izgubite del ali celoten vložek.

V vsakem primeru se posvetujte s strokovnjakom. Osnovne informacije lahko dobite že od svojega svetovalca pri odprtju trgovalnega računa pri prej naštetih distributerjih državnih obveznic.

Več informacij za nakup državnih (ljudskih) obveznic