Socialna pomoč – pogrebnina – posmrtnina – koliko znaša?

Koliko socialne pomoči vam pripada? Preglejte tabelo in preverite. Preverite…