Raziskava je pokazala: Slovencem delo na daljavo ustreza

54 % je všeč kombinacija obeh načinov, torej dela na daljavo in na delovnem mestu, 33 % meni, da je delo na daljavo super, saj jim prinaša več svobode pri oblikovanju dneva, precej manj, le 13 %, pa daje prednost izključno delu na delovnem mestu.

Digitalna evolucija je namreč z novimi tehnologijami ljudem omogočila delo iz različnih krajev, iz različnih držav v različnih obdobjih. Prišlo je tudi do razvoja novih delovnih mest in delovnih navad. Delo na daljavo omogoča večjo prilagodljivost delovnega časa in delovnega mesta, vpliva na delovno vzdušje, ker daje več svobode, hkrati pa omogoča tudi možnost izbire naprave, s katero boste najlažje opravili delovna opravila.

Ob hitro spreminjajočih se razmerah je zato Huawei v Sloveniji nedavno izvedel spletno raziskavo o prilagajanju novim načinom dela in vlogi tehnologije pri tem, v kateri je sodelovalo 574 ljudi. Od tega 74 % žensk in 26 % moških, najbolj pa sta bili zastopani starostni skupini med 19 in 25 let (29 %) ter med 26 in 35 let (25 %).

Večina zaposlenih že nazaj na svojem delovnem mestu

Skoraj polovica anketirancev (49 %) je v zadnjem letu in pol delala občasno na daljavo, medtem ko jih je bila tretjina več čas na daljavo, majhen delež, 17 %, pa ves ta čas na svojem delovnem mestu. Večina vseh, 56 %, se je že vrnila na svoje delovno mesto, 29 % jih še vedno kombinira oba načina dela, precej manj (15 %) pa je takšnih, ki še vedno delajo izključno na daljavo.

Vseeno pa se je izkazalo, da se je veliko ljudi navadilo na nov način dela in da jim morda celo bolj ustreza. 54 % je všeč kombinacija obeh načinov, torej dela na daljavo in na delovnem mestu, 33 % meni, da je delo na daljavo super, saj jim prinaša več svobode pri oblikovanju dneva, precej manj, le 13 %, pa daje prednost izključno delu na delovnem mestu.

V skladu s tem gredo tudi ugotovitve o učinkovitosti dela na daljavo. 61 % vprašanih se strinja, da so pri svojem delu bolj učinkoviti, ko delajo na daljavo, le 13 % pa jih meni obratno, da največ naredijo na delovnem mestu. Ostali (26 %) so mnenja, da je učinkovitost odvisna od situacije in ne velja vedno ne za eno ne za drugo možnost.

Najraje delamo doma, saj nam to omogoča večjo fleksibilnost

Izmed različnih lokacij dela na daljavo, je večina za najbolj ustrezno izbrala svoj dom (61 %), sledil je vikend (14 %), nato narava (12 %), potem pa še kavarna, park in plaža. Največ vprašanih, kot največje prednosti dela na daljavo vidi v prihranku časa za pot (27 %), fleksibilnosti urnika (14 %) in udobju (13 %).

Pri delu na daljavo najbolj pogrešamo tablični računalnik

Od vseh naprav, ki jih najbolj pogrešajo pri delu na daljavo in bi jim prišla najbolj prav, jih je 29 % izbralo tablični računalnik, manj pa prenosnik (16 %), monitor (13 %) in brezžične slušalke (17 %).

Z roko v roki s temi ugotovitvami gre tudi glavna lastnost, ki bi jo želeli pri takšni napravi. Kar 82 % jih je namreč izbralo, da jim je najbolj pomembna prenosljivost, saj jim prav ta omogoča največjo fleksibilnost pri delu. Poleg tega pa so za ključne funkcije izbrali še dolgotrajno baterijo (26 %), hitro povezljivost WiFi (23 %) in kakovost zaslona (15 %).