Pokojnine višje za 8,2 odstotka – najnižja 744,15 evra za polno dobo – dvig penzije

Od februarja 2024 dalje so pokojnine višje za 8,2 odstotka. Ob izplačilu pokojnin za januar se namreč izvede izredna uskladitev pokojnin, nato pa v februarju sledi še redna uskladitev, saj bodo naknadno znani podatki o rasti plač in cen življenjskih potrebščin.

To pomeni, da bo minimalna pokojnina za polno pokojninsko dobo znašala 744,15 evra, v letu 2023 pa je bila nižja, samo 687,75 evra.

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se redna uskladitev opravi enkrat letno, ob izplačilu pokojnin za mesec februar. Uskladitev se izračuna na podlagi podatkov o rasti povprečne mesečne bruto plače (60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji (40 odstotkov) preteklega leta glede na predhodno leto.

Letos je bila 8,2-odstotna uskladitev izjemoma izvedena že januarja.

Lansko leto so bile sprejete spremembe, ki prinašajo izboljšave tudi za delovne invalide. Delovni invalidi, ki imajo pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in so delali vsaj štiri ure, so doslej poleg plače za štiri ure dela prejemali tudi delno nadomestilo.

Ko se upokojite, se določi pokojninska osnova, ki temelji na plači (za krajši delovni čas) in nadomestilih. To pomeni, da se je za del njihovega dohodka odmerni odstotek uporabil dvakrat. Od januarja dalje pa se pokojninska osnova izračunava na podlagi plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za polni delovni čas. To pomeni, da se upošteva višja osnova in posledično višja pokojnina.