Minimalna plača 2023 – 878 evrov – 100 evrov več kot prej – višji tudi regres in minimalno plačilo študentov in dijakov

Znana je minimalna plača v Sloveniji za leto 2023. Njeni prejemniki bodo lahko veseli, saj je višja za 100 evrov in sedaj znaša 878 evrov. Bolje plačani tudi študenti in dijaki, višji tudi regres.

Minimalna plača bo prvič izplačana v februarju. Njena višina je povezana z minimalnimi življenjskimi stroški ter letno stopnjo inflacije. Zaradi dviga minimalne plače se bodo dvignile tudi najnižje urne postavke za delo dijakov in študentov ter upokojencev. Dvig minimalne plače prinaša tudi dvig minimalnega regresa. Tako lahko letos marsikdo računa na skoraj 130 evrov več regresa kot lani.  

Minimalna urna postavka za študenta v letu 2022 ni smela biti nižja od 6,17 EUR bruto oz. 5,21 EUR neto, sedaj pa lahko pričakujemo dvig bruto postavke na skoraj 7 evrov na uro, neto postavka pa se bo počasi približala šestim evrom.

Iz minimalne plače izločeni vsi dodatki:

– dodatek za nočno delo,

– dodatek za delo v nedeljo,

– dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

K minimalni plači bodo morajo delodajalci prišteti še dodatek za delovno dobo, dodatek za pogoje dela, del plače za delovno uspešnost in/ali poslovno uspešnost ipd.