Slovenija maja beleži največji padec trgovine na drobno v EU

Slovenija je v maju beležila največji mesečni in medletni padec…